WIJ ZIJN MEESTERS IN SCHILDERWERK

HET BEDRIJF

MEESTERSCHAP IS MENSENWERK

En daarin schuilt de échte kracht van Leertouwer. Veel van onze schilders zijn al jarenlang werkzaam bij ons. Dat zorgt niet alleen voor solide en specialistische vakbekwaamheid, maar ook voor een hoge mate van betrokkenheid en communicatie waar wij als vierde generatie familiebedrijf trots op zijn.

Sinds 1897 werken wij iedere dag hard om onze reputatie als vakkundig schildersbedrijf keer op keer waar te maken. Door te investeren in de toekomst van onze schilders staat er voor iedere opdrachtgever een team van vakspecialisten klaar die kunnen terugvallen op een hoge dosis verantwoordelijkheid, toewijding en het vermogen om hun kennis en waardering voor het vak door te geven aan de volgende generatie.

Wat wij doen

SERVICES

SCHILDERWERK

Een ambacht om trots op te zijn. Onze kwaliteit verzekert u van schilderwerk met een lange levensduur en garantie. Om dit te kunnen bereiken, combineren wij techniek, productkennis en toegewijde vakmensen en zorgen wij voor een cultuur waar de schilders kunnen blijven leren.

VASTGOEDONDERHOUD

Vastgoedonderhoud is voor ons de verzamelnaam voor diverse vormen van onderhoud aan buitengevels van woningen en gebouwen. Hier komt schilderwerk, houtrot sanering en gevelherstel bij elkaar. Door een aanspreekpunt één kunnen wij optimaal zorg dragen voor de kwaliteit en de voortgang van een project. Steiger werk, betonherstel, loodgieterswerk en dak herstelwerk worden door vaste partners uitgevoerd. Eventuele inspecties en inventarisaties worden verricht door deskundige medewerkers.

ADVIES & ONDERHOUD

Bij advisering komt het aan op teamwork. Onze medewerkers stellen in overleg en na uitgebreide oriëntatie verfadviezen samen als leidraad voor offertes en bij de uitvoering van projecten. Sommige onderhoudsprojecten vragen om een specialistisch advies. Er zijn vele manieren waarop het gebruik van kleur bekeken kan worden. Het kiezen van de juiste kleurcombinatie voor grote oppervlakken als de buitenzijde van een gebouw of juist voor een interieur kan dan ook een grote opgave zijn waarbij ondersteuning van een gespecialiseerde kleuradviseur zeer wenselijk is. Een solide planning en correcte communicatie hierover zijn het fundament van een goed project. Een opdrachtgever of bewoner wil graag van tevoren goed geïnformeerd zijn en inspraak hebben. Zo zijn startdatum en de looptijd en oplevering nooit een verrassing.

Voor wie werken wij

EXPERTISE

Omdat bij scholen de focus ligt op goed onderwijs en de zorg voor de leerlingen, is onderhoud vaak een sluitpost op de begroting. De uitdaging is dus om kosten te beheersen en indien mogelijk te beperken. Des te belangrijker is het dan om op lange termijn naar onderhoudswerkzaamheden te kijken.
Leertouwer kan uitstekend in deze behoefte voorzien door het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan voor de schoolbesturen. Ook het werken in vakantieperiodes, overleg met schoolbestuur en locatiebeheerders is bij ons in goede handen zodat lesroosters hier niet onder lijden.

Het beperken van de overlast door een slimme organisatie van het werk en communicatie met zowel de zorgverleners als de gebruikers, is waar wij iedere keer naar streven. Het schilderen van een ziekenhuis vraagt natuurlijk om een andere aanpak dan het schilderen van een huisartsenpraktijk. Dit vraagt om op maat gemaakte werkprocessen. 

In alle gevallen is er bij onderhoud in een zorginstelling een hoge mate van procesbeheersing nodig. Bijvoorbeeld een goede routing van de werkzaamheden, tijdelijke inrichting van werkplekken en het gebruik van sneldrogende producten op basis van beperkte beschikbaarheid van de ruimtes. Wij beschikkend over de specifieke competenties in zowel de voorbereidings- als de uitvoeringsfase zijn.

Bij onze medewerkers die werkzaam zijn in of voor zorginstellingen, moeten vooral de organisatorische en sociaal-communicatieve competenties extra ontwikkeld zijn. Een goed plan van aanpak is één, maar dit heeft pas nut als dit door alle medewerkers goed worden uitgevoerd. Bovendien zijn niet alle situaties vooraf te bedenken en komt het ook vaak aan op het vermogen om adequaat en oplossingsgericht te kunnen reageren.

Het uitvoeren van onderhoud in een zorginstelling is dus echt een vak apart. Onze medewerkers zijn bekend met de specifieke eisen (huisregels) en wensen van de zorginstelling in kwestie én met de typen bewoners ervan

Healing Environment

De omgeving in een zorginstelling is van grote invloed op het welbevinden van patiënten, bewoners en bezoekers. Gebleken is dat een prettige omgeving kan bijdragen aan het verminderen van de zorgvraag en het versnellen van het genezingsproces. Dit wordt ook wel de ‘Healing Environment’ genoemd. Kenmerkend voor een ’Healing Environment’ is het gebruik van veel (dag)licht, kleur en natuurlijke elementen. Dit geeft een zorginstelling een warme, menselijke uitstraling.

  • Specifieke zorg gerelateerde producten

Aan schilderwerk en wandafwerking worden in de zorg specifieke eisen gesteld. Hygiëne en reiniging zijn van groot belang. Bij het onderhoud in de zorg worden daarom ook specifieke producten gebruikt. Het gaat hier bijvoorbeeld om Antibacteriële coatings, Glasweefsel als wandafwerking en  Schimmelwerende coatings met hoge ‘schrobbaarheid’

  • Beheersbare kosten

Voor zorginstellingen is het van belang dat zij hun budget vooral kunnen inzetten ten behoeve van de zorgverlening. De kosten voor onderhoud moeten beheerst worden en indien mogelijk beperkt. Belangrijk is dan dat over een langjarige termijn naar het onderhoud wordt gekeken. Verschillende zorginstellingen hebben ondertussen de stap met ons gezet naar een langdurige samenwerking,

 

Met name voor verpleeg- en verzorgingstehuizen is efficiënt uitgevoerd mutatieonderhoud belangrijk. De zorg plaats moet immers weer zo snel mogelijk beschikbaar zijn. Wij kunnen snel reageren als er een vraag komt om onderhoud uit te voeren.

VVE’s hebben specifieke behoeftes en hanteren duidelijke selectiecriteria.

Wat vraagt dit van Leertouwer Schilders? 

In de eerste plaats: ‘afspraak is afspraak’ en een goede communicatie met de bewoners.

Daarnaast: gedegen technische kennis en vakmanschap ten behoeve van de gewenste kwaliteit.

Concreet gaat het om:

Ruime kennis van meerjaren onderhoudsplannen zodat wij inzicht kunnen geven in de onderhoudsbehoefte én in de bijbehorende financiële consequenties. 

Goed gestructureerde offertes met onderbouwde adviezen én de te maken keuzes en prioriteiten.

Het zichtbaar maken van de kostenreductie die meerjarenonderhoud oplevert. Dat maakt efficiënter werken mogelijk. Ook kunnen tijdig preventieve maatregelen worden genomen om dure herstelwerkzaamheden te voorkomen. 

Professionele omgang met VvE-besturen en passend gedrag bij hun (complexe) proces van besluitvorming.

Beheerste werkprocessen waardoor afspraken steeds worden nagekomen.

Zorgvuldige bewonerscommunicatie met elk van de eigenaren tijdens de uitvoering, in lijn met de gemaakte afspraken.

TROTS OP

PROJECTEN

WIJ HELPEN GRAAG

CONTACT

LEERTOUWER
Harnaschdreef 23
2635BT Den Hoorn
info@leertouwerschilders.nl

Telefoonnummer 015 — 256 18 80

Maandag-Vrijdag
07:30 — 16:30